Privatumo Politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja svetainės (toliau – „mes“ arba „mūsų“) tvarkomus asmens duomenis. Įsipareigojame gerbti ir saugoti Jūsų asmens duomenis.

1. Asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik teisės aktų nustatyta tvarka, siekdami užtikrinti tinkamą svetainės veiklą ir Jums teikiamų paslaugų kokybę. Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant įvykdyti konkrečius tikslus, apibrėžtus šioje Politikoje.

2. Asmens duomenų rinkimas

Mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant: a) informaciją, kurią Jūs pateikiate mums tiesiogiai, pvz., registruodamiesi svetainėje ar užsakydami paslaugas; b) informaciją, kurią mes renkame automatiškai, kai Jūs naudojatės svetaine ar paslaugomis, pvz., Jūsų IP adresas, slapukai, Jūsų naudojama įranga ir programinė įranga; c) informaciją, kurią gauname iš kitų šaltinių, pvz., socialinių tinklų.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: a) paslaugų teikimas ir administravimas; b) rinkodaros tikslais, siekiant informuoti Jus apie mūsų paslaugas ir pasiūlymus; c) pasiūlymų pateikimas; d) kontaktų tvarkymas; e) statistinės analizės vykdymas; f) apsaugoti mūsų sistemas ir duomenų bazes nuo neteisėto įsilaužimo; g) atstovauti Jums susisiekiant su trečiosiomis šalimis.

4. Asmens duomenų saugojimas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant įvykdyti tikslus, nurodytus šioje Politikoje. Mes taip pat galime saugoti Jūsų asmens duomenis, jei tai yra reikalaujama arba leidžiama galiojančiais teisės aktais.

5. Asmens duomenų perdavimas

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios teikia mums paslaugas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, pvз., IT paslaugų teikėjams, reklamos agentūroms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, jei tai yra būtina siekiant įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus arba jei tai yra reikalaujama arba leidžiama galiojančiais teisės aktais.

6. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises: a) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; b) prašyti ištaisyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis; c) prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą; d) prašyti ištrinti savo asmens duomenis; e) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų naršymo patirtį svetainėje. Slapukai yra nedideli duomenų failai, kurie siunčiami į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai Jūs lankotės svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą ir pateikti Jums pritaikytą turinį ir funkcijas.

8. Vaikų privatumas

Mūsų svetainė ir paslaugos nėra skirtos vaikams. Mes nesiregistruojame asmens duomenis, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti, kad Jūs esate jaunesnis kaip 18 metų.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime periodiškai atnaujinti šią Privatumo politiką.

Rekvizitai

Įmonės kodas
305774419
Adresas
Štormo g. 5, Dercekliai, LT-96391 Klaipėdos r.
Tel. numeris
+370 674 55958
© 2023 Štormas